Gå til innholdet

Barnas EnergiAndel 2012

19.04.2012

Søknadsfristen er nå gått ut og vi er i ferd med å tildele midler. Utvelgelsen blir gjennomført i tråd med de kriterier som ligger til grunn for å kvalifisere til å motta støtte.
Mange søknader er kommet inn og mange vil få positivt svar når vi nå kontakter de som blir tildelt støtte. De som ikke kommer igjennom nåløyet denne gangen vil få beskjed om dette.

Senere på våren vil vi presentere de som er tildelt midler og hva de har fått til som følge av mottatt støtte.