Gå til innholdet

Avvik fra manøverreglementet for Grana og Orkla

15.07.2009

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har med hjemmel i Vannressurslovens §8, gitt tillatelse til midlertidig avvik fra manøverreglementet for Grana- og Orkla-vassdraget, i perioden fra 10.juli til 31. august 2009.
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har med hjemmel i Vannressurslovens §8, gitt tillatelse til midlertidig avvik fra manøverreglementet for Grana- og Orkla-vassdraget, i perioden fra 10.juli til 31. august 2009.
 
Tillatelsen gjelder avvik ned inntil to meter fra sommervannshøyden fra kote 648 m.o.h., samt avvik fra kravet om en minstevannsføring på 0.1 kubikkmeter i sekundet fra Granasjøen I perioden 10. 08 til 31.08 har NVE gitt tillatelse til at det ikke slippes minstevannføring fra Nerskogsdammen til Grana.
 
Årsaken til denne situasjonen er nødvendige reparasjons- og utbedringsarbeider i flom/omløpstunell ved dammen ved Granasjøen. Utbedringene vil skje i uke 33 og forholdene i vassdraget vil bli søkt normalisert i løpet av uke 34.