Gå til innholdet
Arbeid i Lundesokna

Arbeid i Lundesokna

12.09.2016

TrønderEnergi vil på grunn av utskifting av et ødelagt rør tappe ned inntaksdammen til Sokna Kraftverk inntil 15 meter under laveste regulerte vannstand.
Dammen vil være nedtappet i tidsrommet 20.- 27. september.
Nedtappingen er godkjent av NVE:
lundesokna_nettside