Gå til innholdet

Akseptable halvårstall for TrønderEnergi

09.09.2010

Regnskapet for første halvår 2010 viser et overskudd etter skatt på 42,8 millioner kr mot 119,1 millioner kr for samme periode i fjor.
Driftsresultatet første halvår ble på 126,6 millioner kr mot 174,3 millioner kr i 2009. I og med at overtakelsen av aksjene i TrønderEnergi Nett Trondheim AS skjedde så sent som 29. juni 2010, er ikke resultatet fra dette selskapet med i resultatregnskapet for konsernet for første halvår.

TrønderEnergi har i første halvår hatt lavere produksjon enn for tilsvarende periode i fjor. Dette skyldes lav magasinbeholdning ved inngangen til året og lite nedbør i perioden.

Sum eiendeler for konsernet var ved halvårsskiftet bokført med 6.204 millioner kr mot 4.567 millioner 31.12.2009. Den store økningen har i første omgang sammenheng med kjøpet av TrønderEnergi Nett Trondheim AS.


Trondheim 27.08.2010
Ole Jørgen Frostad
kommunikasjonssjef

Kontaktinfo:
Direkte: 73 54 16 57
Mobil: 913 99 657
E-post: ojf@tronderenergi.no

 Les eller last ned halvårsrapporten her.