Gå til innholdet

Akseptabelt resultat i TrønderEnergi

23.04.2013

PRESSEMELDING: TrønderEnergi-konsernet hadde i 2012 et resultat før skatt på 238 millioner kroner mot 358 millioner kroner i 2011. Til tross for rekordhøy energiproduksjon bidro lavere strømpriser til redusert driftsresultat fra produksjonsvirksomheten. I tillegg har nettvirksomheten gitt lavere bidrag i 2012.
Årsresultat etter skatt ble 344 millioner kroner mot 189 millioner kroner i 2011. Konsernet har negativ skattekostnad på 106 millioner kroner i 2012. Dette skyldes endring i metoden for å beregne utsatt skattefordel for grunnrentebeskatning. Endringen har ikke påvirket betalbar skatt, og har således ikke medført kontantstrømeffekt.

Utbyttet for regnskapsåret 2012 er foreslått til 165,7 millioner kroner. Dette beløpet går til TrønderEnergi AS sine 24 eierkommuner i Sør-Trøndelag, samt Nordmøre Energiverk AS. Det er vedtatt ny utbyttepolitikk som vil gjelde fra regnskapsåret 2013.

Konsernet har i løpet av 2012 erfart meget god kundetilgang både innenfor kraftsalgs- og bredbåndsvirksomheten.

Som et ledd i strategigjennomføringen for målbilde fram mot 2020 har styret hatt fokus på å rendyrke kjernevirksomheten innenfor vann- og vindproduksjon samt nettvirksomhet. I løpet av 2012 har TrønderEnergi tatt over nettvirksomheten i Malvik og Tydal. Samtidig er konsernets industrielle investeringsvirksomhet tonet ned. Videre har TrønderEnergi i april 2013 inngått avtale med Get om salg av bredbåndsselskapet Loqal.

For nærmere opplysninger kontakt:

Konsernsjef Ståle Gjersvold, mobil 916 13 457
Styreleder Per Kristian Skjærvik, mobil 907 27 533

Trondheim, 23.04.2012.
Kjell Dahle
Kommunikasjonssjef
TrønderEnergi AS